Praktische info
Er liggen folders, brochures, wandelkaarten ter beschikking in het huis.
Indien er linnen gehuurd wordt, dient alles door u gedeponeerd te worden in de wasmanden beneden.
Na volledige betaling van de huur + de waarborg kan u via mail de toegangscode van de inrijpoort bekomen.
Omgeving
Omgeving
info@bosgat.be