Français
Nederlands
English

 

 

 

 

1973 ... 2008

De CFV3V viert zijn 35 jaar ...

Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan verkoopt de CFV3V een wagon in een beperkte oplage, geproduceerd door Märklin.


Het gaat om een koelwagon van het bedrijf ' Interfrigo' van de Deutsche Bundesbahn, type Ichqs-u, daterend uit het einde van de jaren 60...


Zie meer ...

(de twee zijden van de wagon zijn verschillend) .

Wagon

Er was eens...

Zo begonnen de verhaaltjes uit onze kindertijd.

Een groep mensen, die allen hielden van de stoomtractie, wilden dit weer doen herleven in ons land in 1973 sinds het totaal verdwijnen hiervan 7 jaar geleden.

Vandaag, wordt deze droom door meer dan 150 mensen gedeeld.

Het werd een lange weg alvorens het zover was...

De geboorte van CFV3V << Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées >> ( Stoomtrein der 3 Valleien ).

In de prachtige omgeving van de Drie Valleien heeft een groepje “buitengewone” verzamelaars de droom van elke modeltreinliefhebber waargemaakt: hun hobby in schaal 1 op1!

De VZW " Stoomtrein der Drie Valleien " werd geboren uit deze droom onder leiding van de eerste president, Michel Pâques.

In 1972, toen Michel Pâques nog machinist was bij de NMBS wachte hij eens op het vertreksein naar Brussel in het station van Charleroi-Zuid . Tijdens het wachten op het vertrek praatte hij met een man die aan het spoor werkte. Het gesprek ging over de verschillende treindiensten en uiteindelijk over andere dingen. Zo vernam hij dat een oude stoomlocomotief, vroeger gebruikt in de steenkolenmijnen van Pêchon in Couillet op de schroothoop zou gaan belanden.

De kans

Gepassioneerd door stoomtreinen wist hij dat dit misschien wel eens de kans kon zijn waarop hij had gewacht om zijn tot hiervoor bijna “onmogelijke droom” waar te maken.

De volgende dag, nam bij contact op met Jean Ghislain, directeur van de kolenmijnen en Raoul Manfroid de hoofdingenieur, die hem vertelden dat deze en andere machines waarschijnlijk verschroot gingen worden.

Enige tijd later werd een afspraak gemaakt en had Michel Pâques de dag van zijn leven toen hij op deze oude stoomlocomotief mocht rijden. De vaste machinist, verklapte hem alle geheimen en wetenswaardigheidjes van zijn locomotief inclusief haar hele geschiedenis.

Niets kon hem nu stoppen. Er werden een paar maanden onderhandelingen gevoerd met de steenkoolmijnen en de Belgische spoorwegen, die hem en zijn andere spoorvrienden vriendelijk hadden verwelkomd. Waarschijnlijk ook vanwege de aanwezigheid van verschillende "oudgedienden", voor wie de stoomtractie hun hele leven had betekend.

Het onderzoek

Nu men zich eenmaal gevonden had op basis van de ideeën van Michel Pâques: het terughalen van de nostalgie, als ook voor de jongere generaties( die dit fenomeen niet kenden): stoomtreinen op een normaal spoor (1,435 m breed). Was het zaak een geschikte omgeving te vinden

Als er zo een bezienswaardigheid al bestond, was deze tot op heden nog niet verwezenlijkt in werkende staat.

Na een lange zoektocht en met de hulp van onder andere het Commissariaat voor Toerisme en de Toeristische Federatie van de provincie Namen, bevindt Michel Pâques zich samen met een klein groepje vriend in het eindstadium: het vinden van een loods voor de machines en een spoor in goede staat om op te rijden.

Na een onderzoek gedaan door de NMBS, viel de keus uiteindelijk op het spoor Nismes - Treignes (wat later Mariembourg - Treignes werd). Dit is een prachtig spoor gelegen in de valleien van de Viroin en is ongeveer 14 km lang.

Met de hulp en inzettingvermogen van hun president en oprichter hebben een groep spoorwegmensen en spoorwegfans hun oude droom eindelijk waargemaakt. "Het laten rijden van treinen met stoomtractie in België"

 

De vrijwilligers van de vereniging.

Natuurlijk zijn er spoorlui, voormalige stoomtrein bestuurders heden ten dage met pensioen, of jongere spoorlui die zoveel over stoom hebben horen vertellen dat ze uiteindelijk meer willen weten van deze mythische trekkracht die aan de oorsprong van de industriële revolutie en de spoorwegen stond. Maar ze zijn niet de enigen, er is ook een meerderheid van de leden, gewoon spoorweg liefhebbers, die hier een deel van hun vrije tijd werkelijk aan willen besteden. Zonder deze leden zal niets mogelijk zijn. Buiten de CFV3V, zijn deze leden studenten, docenten, ingenieurs, monteurs, draaiers, ontwerpers, bedienden, politiemensen, mecaniciens, tandheelkundigen, apothekers, musikanten, buschauffeurs en zelfs priesters en notarissen !

Laten we ook het aantal echtgenotes niet vergeten die zich nuttig weten te maken.

Het zijn allemaal werknemers met hun talenten en aspiraties, omdat bij de CFV3V alles nodig is : mecaniciens en stoomlocomotiefbestuurders, dieselbestuurders, van de werkdiesels of van de diesellocomotiven op de lijn, hulpen (voor het aankoppelen van de rijtuigen, om het verkeer tegen te houden op de spoorwegovergangen), conducteurs en stationschefs, mecaniciens voor de revisie en het onderhoud van de stoomlocomotiven of de dieseltreinen, timmerleiden, electriciens, schilders, carrosseriebouwers, spoorweg aanleggers, piocheurs, snoeiers, barmannen en barvrouwen voor de exploitatie van het buffet, souvenierverkopers en we vergeten zeker nog …

Tijdens de twee jaar die volgden op de publicatie van de oprichtingsakte van de vereniging in het belgisch staatsblad(BBS van 20 december 1973), hebben de leden van de vereniging zich toegelegd op werken ontzichtbaar voor het publiek maar noodzakelijk voor de exploitatie, zoals het snoeien van de vegetatie die binnenvalt langs de lijn, demontage van de wissels en de rails en hun remontage in Mariembourg, onderzoeken van materiaal, contacten en onderhandelingen met de NMBS, de Toeristische Federatie van de provincie Namen, het Algemene Commissariaat voor Toerisme alsook met de lokale overheden van de gemeenten waar de lijn van de CFV3V doorheen voert.

Het is 14 mei 1975 als een conventie getekend wordt tussen de NMBS en de CFV3V voor een periode van 15 jaar voor de v.z.w. Chemin de Fer à Vapeur des 3 Vallées, om toestemming te verlenen  een toeristische lijn te exploiteren in de sectie Nismes-Treignes. Een wijziging van deze overeenkomst was ondertekend in het begin van 1978 om de CFV3V toestemming te geven de sectie Mariembourg – Nismes te exploiteren(onaangesproken door de NMBS sinds 12 oktober 1977).


De CFV3V moest vervolgens een perron in Mariembourg bouwen voor het in/uitstappen in de nabijheid van zijn depot.

Zoals u hiervoor heeft gelezen, nam de CFV3V de juridische status aan van een v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk). De vereniging wordt beheerd door een Raad van Bestuur bestaande uit ongeveer vijftien personen. Onder het gezag van de voorzitter (Meneer Didier Mosseray), verdelen de bestuursleden de diverse beheertaken.

De bestuurders zijn actieve leden van de vereniging.


De actieve leden zijn allemaal vrijwilligers die vele uren van hun vrije tijd besteden aan de CFV3V.