Français
Nederlands
English

 

 

 

Het museum van Treignes

Het Spoorwegmuseum  van Treignes werd  in  1994 ingehuldigd.
Er waren 10 jaar overheen gegaan om het idee, dat gelanceerd werd door volksvertegenwoordiger Roger Delizée en de toenmalige voorzitter Roger Maegerman, te concretiseren.

Het museum toont op 4 sporen van elk 105 m de diverse verzamelingen van de vereniging.

De verzamelingen van de CFV3V belichten die de verschillende aspecten van de spoorweg.

Een uitzonderlijk miniatuurcircuit met Märklin-treintjes, dat klein en groot in verrukking brengt, en daarnaast ook een  grote industriële stoommachine zullen eenieder ongetwijfeld bekoren .
Verder vindt u een rijke verzameling lantaarns, weegschalen, affiches,… en diverse andere voorwerpen die een direct verband hebben met de spoorweg en een indrukwekkend aantal kepies en petten van treinmaatschappijen van over  gans de wereld. Ook  meerdere maquettes op verschillende schaal verrijken deze uitgebreide collecties.

Het belangrijkste en meest  essentiële in het museum zijn uiteraard de verschillende stoom-, diesel- en elektrische  locomotieven, de spoorauto’s, de rijtuigen en wagons die voor het merendeel eigendom zijn van de  vereniging of van de leden van de CFV3V.   Andere  behoren  tot  het  NMBS –patrimonium  of  zijn  eigendom  van   zusterorganisaties.

Sommige spoorvoertuigen zouden met enige technische  herstelling zelfs onze diensten nog kunnen verzekeren  terwijl andere definitief hun dagen  moeten slijten in het museum.