Français
Nederlands
English

 

 

 

EXPLOITATIE.

Onze vereniging tracht voortdurend de kwaliteit van ons aanbod uit te breiden en te verbeteren. Onze vrijwilligers krijgen daarom uitgebreid de mogelijkheid om zich vertrouwd te maken met de diverse aspecten van ons spoorwegbedrijf. Deze “vorming” begint in de werkplaats van Treignes waar zij van nabij kennis maken met diverse spoorvoertuigen. Daarnaast komen de veiligheidsmaatregelen, eigen aan ons bedrijf, uitgebreid aan bod. Zo kunnen we U een aangename reis garanderen.

Hieronder vindt je een lijstje van “beroepen” die kunnen uitgeoefend worden bij onze vereniging :

  • STOOMMACHINIST : Hij bestuurt de stoomtrein. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de machine , de correcte smering van de diverse onderdelen en het nodige onderhoud. Onderweg dient hij de seinen correct te interpreteren en moet hij een veilige reis waarborgen. Hij is eigenlijk de “kapitein van het schip”.

  • STOKER : hij zorgt voor het vuur en het water , nodig om stoom te produceren en zo de nodige druk op te bouwen om de loc te laten rijden. De stoker zal op zijn rit van 14 km ongeveer 250 kg kolen verbruiken . Tel daarbij nog de nodige kilos om het vuur aan te steken. Bij meerdere ritten heen en terug, kom je per dag gemakkelijk aan een ton kolen.
    Bedenk daarbij dat het vuur zorgvuldig dient opgebouwd te worden (je smijt niet “zomaar” kolen op een vuur !!!!) én ook onderhouden moet worden, tezamen met een optimale waterstand in de ketel. Je merkt dat dit echt een veeleisende job is.

  • DERDE MAN : hij helpt de machinist en de stoker en zorgt voor de beveiliging van onbewaakte overwegen . Hij (ont)koppelt de rijtuigen en neemt deel aan de remproef.

  • BESTUURDER DIESELTREIN OF MOTORWAGEN : deze functie is vergelijkbaar met deze van stoommachinist; enkel de tractiewijze is verschillend.

  • WACHTER EN HOOFDWACHTER : deze mensen begeleiden de treinreizigers. De hoofdwachter waakt erover dat iedereen aan boord van de trein is en geeft dan het vertreksein. De wachter is verantwoordelijk voor een of twee rijtuigen en zorgt ervoor dat alle deuren tijdens de rit gesloten zijn en heeft dus een belangrijke veiligheidsfunctie. Beiden controleren tevens de vervoerbewijzen

  • CHEF VAN DE BEWEGING : deze persoon blijft een beetje uit het gezichtsveld van de bezoeker. Nochtans heeft hij een zeer belangrijke functie. Want het is hij die toelating aan de hoofdwachter geeft om de trein op de lijn te laten rijden. Bovendien stelt hij het dienstrooster op en is hij verantwoordelijk voor de correcte opvolging van de dienstregeling, inbegrepen de speciale treinritten.